راه های ارتباطی نوین محتوا

جهت تماس با ما و یا ارسال انتقادات و پیشنهادت و همچنین رسیدگی به مشکلات؛ میتوانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

SMS: 0919.1298.398

novincontent.ir@gmail.com : ایمیل

Alireza2379@ :تلگرام